Postás Horgász Egyesület
Hírek Hírek
Napijegy Napijegy
Szabályzatok Szabályzatok
Rólunk Rólunk
Képek Képek
Térkép Térkép
Főoldal Főoldal
Facebook
Elérhetőség

Postás Horgászegyesület

Vásárosnamény-Gergelyiugornya,
Templom utca 19.
4803

email

Kövessen minket!
Rólunk
© 2012 All Rights Reserved
Készítette: László Gábor | Fenntartó a Postás Horgász Egyesület
                                           SZÜCS IMRE feljegyzései a Postás Horgász Egyesület megalakulásáról 2009.


1951. szeptemberében 3 hónapra küldött a Debreceni Postaigazgatóság Vásárosnaményban, az ottani postához segíteni, ma 2009-ben is itt élek feleségemmel, segítőmmel együtt. Annak ellenére, hogy Szolnokon születtem a Tiszával itt Vásárosnaményban ismerkedtem meg. Az ismeretség a ,, Csipke'' étterembe kezdődött a horgászokkal.

Orosz László, Erdőközi Imre, Boros László, Szilágyi Jenő, Varga Emil, Pallai Károly horgászokkal ott ismerkedtem meg. 1952- ben mint, "rapsicot" kivittek a Krasznára, a Tiszára, és a Túrra horgászni. Beoltottak és így tevékenységemet "a horgászatot" szerettem volna törvényessé, legálissá tenni.
Fehérgyarmaton már volt horgász egyesület. Ők adták azt a tanácsot. Hogy forduljak tanácsért Berényi Jánoshoz a MOHOSZ Főtitkárához. Ezt meg is tettem.Beszélgetésünk közben kiderült, hogy Ő is postás, én forgalmi, Ő műszaki tiszt volt. Későbbiekben többször is horgászott nálunk.
Elmondta, hogy a meglévő törvények értelmében, egyesületet alapítani nem lehet, kíséreljük meg a Vásárosnaményban működő sportegyesülethez csatlakozni, mint horgász szakosztály.

Szerencsék volt, a postánál működött a Postás Sportkör, itt kezdtük az egyesületi életünket, mint Horgász Szakosztály 1952.05.11-én.
1954-1956 -os évek eseményei tették lehetővé, hogy mint önálló Postás Horgász Egyesület működjünk tovább. Az akkor alumíniumból készített bélyegzőt a mai napig őrizzük. Az 1952-1962 közötti időszakról sajnos irattár nem maradt meg.
1962-1973 közötti irattári anyag a meglévő iktatókönyvi záradék szerint az akkori elnöknél Orosz Lászlónál került elhelyezésre.  Orosz László mikor meghalt a hagyatékában az örökösök ilyen jellegű anyagot nem találtak.
Az első alapszabály 1962-ből származik.
A  személyi és adattári anyagok hiányosan az egyesület birtokában vannak. 1976-ban Szilágyi Jenő a volt gazdasági felelőstől, Szücs Imre vette át ezt a feladatot. Ez a Szücs Imre én voltam. Az általam felsorolt horgásztársak adták az egyesület első vezetőségét :
Elnök : Erdőközi Imre
Alelnök : Orosz László
Gazd. felelős : Szücs Imre
Titkár : Boros László
Verseny fel. : Szilágyi Jenő
Felügyelő biz.elnöke : Varga Emil
Horg. mester : Pallai Károly

1982-ig az egyesület csak a jegykiadásokkal foglalkozott. Saját vizünk nem volt , így a házi horgászversenyeket mindig a Tiszán rendeztük meg. A Beregben, illetve a környékünkön sem működött horgász egyesület, ennek következtében az egyesület taglétszáma 200-400 fő között mozgott. A megyei szinten megalakult ,, Intéző Bizottság '' később a ,,Megyei Szövetség  '' munkájában részt vett az egyesületünk is. Én 2001-ig dolgoztam a ,, Megyei Szövetség '' be , mint felügyelő bizottsági tag.
1982-ben az egyesületünk Dr. Kiss György az akkori Járási Tanács elnöke segítségével egy levágott tiszai kanyar vízkezelési jogát szerezte meg. Ez a levágott kanyar kb. 2-2,5 Km hosszú volt és Tiszaszalka alatt az úgynevezett ,, kilences ''- be torkolt. Azt lehetett mondani, hogy a Gyürei oldala lefelé végig magas törőpart volt. Előre meg lehetett jósolni, hogy ez a vízterület  előbb- utóbb fel fog töltődni. A felső Tisza a Fehérgyarmati Halászati Szövetkezet kezelésében volt. Ezen szövetkezet elnöke Birovecz József ajánlatott tett az  az egyesületnek, hogy, a levágásért és 30.000 Ft-ért a,, Keskeny nevű Holt Tiszát ''  kb.20 hektár vízkezelési jogát átengedi nekünk. A vezetőség meg tárgyalta az ajánlatott és elfogadtuk. Az idő minket igazolt. A 2-2.5Km hosszú levágásból ma már csak kb. 300 méter hosszúságú területen van víz, a többit a Tisza feltöltötte. A ,, Keskeny '' vízállása - mivel az a vízvédelmi töltésen belül fekszik- a Tiszától függ. Ezen ok miatt a víz utánpótlást biztosítani kellett. 1984.06.07.-től vizet  kellett szivattyúzni a ,, Keskeny ''-be az alacsony vízállás miatt. Kb.40.000 Ft-ot fizettünk érte. Ez indította el a vízutánpótlás tervét. A tervet Guttper József vízvédelmi felelős készítette el,1986 augusztusában lett kész. A munkát a Beregi Vízgazdálkodási Társulat végezte el, 1986 szeptemberében 103.852 Ft-ért. Ekkor vásároltunk egy Stihl-fűrészt is 42.00. Ft-ért.

Az egyesület a GOV-tól ajándékba kapott egy kiselejtezett lakókocsit. A kocsi külseje kifogástalan volt, csak le kellett takarítani és át kellett festeni. A kocsi belsejét szét kellett szerelni, az egér fészkektől kitakarítani, és a nikecel szigetelést felújítani. Ezt megcsináltuk és így rendelkezésünkre állt egy ,, Menedékhelynek'' megfelelő lakókocsi. Méretei : szélesség 2.5 m. hosszúság :6m. Kértünk a Vízügytől ideiglenes engedélyt a kocsi oszlopra való elhelyezésére. A méreteket Guttper József horgásztárs állította össze és tervezte meg. Így a földtől számítva 2.5 m. magas 6 db.,, András '' kereszttel összefogott alépítményre a ,,Menedékhely  fel lett állítva. Végleges fent maradási engedély szám :6666-3/1999.Vásárosnamény Város Jegyzője. Az 1989 -es rendszerváltás után lehetőség adódott arra, hogy a kezelésünkbe lévő,, Keskeny '' -t, mint vízterület tulajdonjogát is megszerezzük vásárlás útján. Az adásvételi szerződést a tulajdonossal a Tiszaparti Szövetkezet Vásárosnamény II. 1991 .augusztus. 30-án aláírtuk. A Sz.Sz.B.Megyei Vagyonátadó Bizottság, Nyíregyháza. Egyház u. 15. az adás-vételi szerződésünket, 1992 január 09-én 6057/1991/ÁB számú határozatával jóváhagyta. 036 -os helyrajzi számmal 16 hektár 5.665  négyzetméteres ,,Holt -Tisza '' megjelölésű vízterület 82.653 Ft-ért az egyesület tulajdonába került. Az egyesület tulajdonában lévő 036 hr számú ingatlannal határos ingatlanokon, 038/10-038/2- 038/8  ,, szerződés út szorgalmi jogról '' megállapodást irtunk alá 1992s-ben a tulajdonosokkal. A Keskenyből 4 hektárt 1526 négyzetméter még meg kellett venni ahhoz ,hogy az egész vízterület az egyesület tulajdonába kerüljön. A fent említett terület Szőke Bertalan Kisvarsányi lakos a szülei nevére kárpótolta ki. Annak ellenére, hogy az a terület tagi tulajdon volt. Az elmúlt rendszerben ez a fogalom, hogy ,, tagi tulajdon ''  jelentette a kivételt, ez még egyenlő volt a magántulajdonnal. Nem akarom a témát nyújtani ,mint a tésztát,de ha az a 6 év eszembe jut, amit a bíróságon töltöttem el, még most is mikor írom e sorokat a guta kerülget!!!  6 év alatt kétszer mentem végig a bíróságokon, egyszer a legfőbb ügyészségen, egyszer az Alkotmány Bíróságon. Első fokon mindig nyertem, a többin sohasem. A legfőbb Bíróság tűzött ki egy tárgyalást, de két nappal előtte lefújta. Utólag tudtam meg , hogy az alperes nevelt lánya bíró a megyei bíróságon, a férje pedig ügyvéd.

Mérgemben kerülő úton meg tudtam, hogy eladó a vízterület. Mivel az egyesület a terület bérlője volt, csak azzal a feltétellel fizettem ki a 2001 évi bérleti díjat, hogy az egyesületnek adja el a 4 hektár vízterületet. Így is az 5.000 Ft os kárpótlási területért 1.250.000.Ft fizettem az egyesület nevében. Igaz , hogy a 2001-2002 telén az ezen a területen kitermelt fáért kb.1.000.000. Ft-ot, hanem többet kapott az egyesület. Azóta még a bíróságok épületét az út másik oldalára átmenve messzire ki kerülöm. 1962-ben készült,,Alapszabály '' nem felelt meg  a rendszerváltás utáni időknek. Így 1998 február. 28-án megtartott 1997 évi záró közgyűlésén az általam elkészített alapszabályt a közgyűlés egyhangúlag elfogatta. A Megyei Bíróság Polgári Irodája az elfogadott alapszabályt jóváhagyta. A ,, Menedékhely'' horgász tanyaház felállításához termőföld, szántóföld  volt szükséges.  A 038/11 helyrajzi számú 3356négyzetméter nagyságú területet meg kellett vásárolni. A mai napig fenn álló földtörvény értelmében társadalmi szervezett termőföldet nem vásárolhat. Így a területet a nevemre vettem meg. A területet örökös használat címén az egyesület rendelkezésére bocsájtottam, azzal a kitétellel, hogy amint a törvény lehetőséget ad át kell íratni azt az egyesület nevére.
A terület jelenlegi állapota a következő 80% víz 20% termőföld. Ezen van az ,, Menedékhely '' amelynek  a bebetonozott területe kb.30 négyzetméter már az egyesület nevén van, hiszen a nélkül nem kaptuk volna meg az állandó fennmaradási engedélyt. 2001. január 25-én Avacz Józsefnétől a 039/1 helyrajzi számú  1 ha 5015négyetméternagyságú 6.59 aranykorona értékű termőföldet kaptam. Ezt a földterületet is az egyesületnek adtam örökös használati joggal.

2006. február. 25-én 11h-kor a Fehér étteremben tartott vezetőség választó közgyűlésen az egyesületben viselt tisztségemről lemondtam. Ezen a közgyűlésen Örökös tiszteletbeli Elnöknek választottak meg. Az egyesület pénzbeli, leltárbeli vagyontárgyait hiány nélkül átadtam László Csabának, utódomnak.
A 038/11 hrsz. 3356 négyzetméter és a 039/1 hrsz. 1ha 5015 négyzetméter terület, mint erdőt 2001-től befásítottam 15.000.Ft-ért eladtam Magyar Péternek , azzal a kikötéssel, hogy ha a földtörvény engedi át kell íratni a Postás Horgász Egyesület nevére.
Ennyi vagyont tudtam a Postás Horgász Egyesület részére az elmúlt 54 év alatt szerezni.
Jó horgászatot minden becsületes tagtársamnak és kívánom hogy érezzék jól magukat akár családjukkal akár barátaikkal látogatnak ki erre az igazi vadvíznek  számító 20.5 ha -ros vízterületre. Annak vagy azoknak  akik ezt a vagyont el akarják pocsékolni, kívánom hogy soha ne tudják örömüket lelni a horgászatban. 54 év alatt a Megyei Szövetség és az Intéző Bizottság 5 esetben kitüntetéssel ismerte el a munkámat. Köszönetet mondok feleségemnek ADÉLKA néninek, aki 1976-2006-ig helyettem kiadta a jegyeket és az adminisztrációs munkát elvégezte. Köszönetet mondok Tóth Lajos elnöknek az élen a Vezetőségnek akik hagytak dolgozni és sokat segítettek a munkájukkal.

Vásárosnamény.2009. julius havában.
                                                                                     Jó fogást !
                                                                                       Szücs Imre
 
Ui. : Külön megköszönöm Guttper Józsefnek a sok műszaki segítséget.
       Vaska Istvánnak az anyagi segítségét, és betonozási munkák kivitelezését.
Postás Horgász Egyesület

www.postashorgasz.hu

Időkép

Felhőkép